Hiện tượng Raynaud

19/07/2018 admin 0

1. Khái niệm về Hiện tượng Raynaud Hiện tượng Raynaud là kết quả của sự thay đổi màu sắc da ở các vùng đặc biệt như […]

Trầm cảm sau sinh

17/07/2018 admin 0

1. Đại cương      1.1. Khái niệm Trầm cảm sau sinh (postpartum depression) là một dạng của bệnh trầm cảm ảnh hưởng chủ yếu đến phụ […]