TRần bì và thanh bì

27/11/2020 admin 0

Công hiệu khác nhau Trần bì và thanh bì đều có công dụng lý khí, khai vị. Nhưng trần bì chất nhẹ, nhập phế, tỳ […]

Hồng hoa và đào nhân

27/11/2020 admin 0

HỒNG HOA VÀ ĐÀO NHÂN Công dụng khác nhau. Hồng hoa và đào nhân đều khứ ứ, thông kinh, tiêu thũng chỉ thống. Nhưng hồng […]