CÁCH PHÒNG CHỐNG, XỬ LÝ VẮT HÚT MÁU KHI ĐI RỪNG

ĐỈA VẮT

08/05/2021 admin 0

Đỉa – vắt chia làm 3 bộ: Gnathobdellida. Rhynchobdellia. Pharygobdellia. Bộ Gnathobdellia có vai trò quan trọng trong y học.  ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỂ. Đỉa – vắt […]