Cơ chế của sốt

20/08/2018 admin 0

1. Thân nhiệt bình thường Trong điều kiện bình thường, cơ thể người luôn được duy trì ở một khoảng nhiệt độ rất hẹp để […]