Viêm mống mắt

28/12/2017 admin 0

I.   ĐẠI CƯƠNG – Mống mắt, thể mi là phần trước của màng bồ đào (màng mạch) có nhiều mạch máu thần kinh, đảm bảo […]

Viêm loét giác mạc

28/12/2017 admin 0

I- ĐẠI CƯ­ƠNG 1. Nhắc lại giải phẫu + Giác mạc là một màng trong suốt tiếp liền với củng mạc, hình tròn đ­ường kính […]

Viêm kết mạc

28/12/2017 admin 0

I- ĐẠI CƯƠNG 1. Nhắc lại giải phẫu kết mạc – Kết mạc là một màng mỏng, trong, bóng che phủ một phần nhãn cầu, […]