Phổi

Nhồi máu phổi

07/02/2021 admin 0

NHỒI MÁU PHỔI Nhồi máu phổi (NMP) ỉà sự tắc nghẽn động mạch phổi hoặc một trong các nhánh chính của nó. Nguyên nhân hàng […]

Khí phế thũng

23/05/2018 admin 0

Định nghĩa:   – Khí phế thũng ( hay giãn phế nang ) là trạng thái giải phẫu lan tràn và tiến triển, có đặc […]

Hen phế quản

05/02/2018 admin 0

I. Đại cương:      1. Định nghĩa và phân loại: 1.1. Định nghĩa:    Hen phế quản là tình trạng viêm mạn tính ở […]