Chứng thận âm hư

11/12/2020 admin 0

Chứng thận âm hư 1. Nguyên nhân: Chứng thận âm hư là những chứng vì âm dịch ở thận không đầy đủ mà biểu hiện […]

Chứng thận dương hư

11/12/2020 admin 0

Chứng thận dương hư 1. Nguyên nhân: Chứng thận dương hư là những triệu chứng vì thận dương hư suy mà biểu hiện ra. Là […]

Chứng phong hàn thúc phế

11/12/2020 admin 0

Chứng phong hàn thúc phế Nguyên nhân:                  Chứng phong hàn thúc phế là những triệu chứng vì ngoại cảm tà khí phong hàn phế khí […]

Chứng phế âm hư

11/12/2020 admin 0

Chứng phế âm hư Nguyên nhân: Chứng phế âm hư là những triệu chứng vì phế âm không đủ sinh ra hư nhiệt ở trong […]

Chứng phế khí hư

11/12/2020 admin 0

Chứng phế khí hư 1. Nguyên nhân. Chứng phế khí hư là những triệu chứng vì phế khí không đủ mà biểu hiện ra. Hễ […]

Chứng tỳ âm hư

11/12/2020 admin 0

Chứng tỳ âm hư 1. Nguyên nhân: Chứng tỳ âm hư là những triệu chứng vì tỳ âm không đủ mà biểu hiện ra. Vì […]

Chứng vị âm hư

11/12/2020 admin 0

Chứng vị âm hư 1. Nguyên nhân: Chứng vị âm hư là triệu chứng vì vị âm không đủ mà biểu hiện ra. Nếu là […]

Chứng vị hàn

11/12/2020 admin 0

Chứng vị hàn 1. Nguyên nhân: Chứng vị hàn là chỉ vào triệu chứng vì âm hàn đọng ở vị quản mà biểu hiện ra. […]

Chứng tỳ dương hư

11/12/2020 admin 0

Chứng tỳ dương hư 1. Nguyên nhân: Chứng tỳ dương hư là những triệu chứng vì tỳ dương hư suy mà biểu hiện ra. Ăn […]

Chứng tỳ khí hư

11/12/2020 admin 0

Chứng tỳ khí hư 1. Nguyên nhân: Chứng tỳ khí hư là triệu chứng vì tỳ khí hư suy không vận hoá được mà biểu […]

Chứng tâm âm hư

11/12/2020 admin 0

Chứng tâm âm hư 1. Nguyên nhân: Chứng tâm âm hư là triệu chứng vì tâm âm không đủ không nhu dưỡng được tâm mà […]

Chứng tâm huyết hư

11/12/2020 admin 0

Chứng tâm huyết hư 1. Nguyên nhân: Chứng tâm huyết hư là triệu chứng tâm huyết không đủ, không nhu dưỡng được tâm tạng mà […]

Chứng can huyết hư

11/12/2020 admin 0

Chứng can huyết hư 1. Nguyên nhân: Chứng can huyết hư là triệu chứng vì huyết dịch ở can hư mà gây ra, có thể […]

Chứng can âm hư

11/12/2020 admin 0

Chứng can âm hư 1. Nguyên nhân: Chứng can âm hư là những triệu chứng vì âm dịch của can không đủ mà biểu hiện […]

Chứng khí trệ

20/12/2018 admin 0

1. Khái niệm Khí trệ là tên gọi chung của những chứng trạng do một bộ phận cơ thể, một Tạng Phủ, hoặc một kinh lạc […]

Chứng khí thoát

20/12/2018 admin 0

I. Khái niệm Chứng khí thoát là tên gọi chung, chỉ chính khí của cơ thể suy yếu, nguyên khí sút kém, khí theo huyết […]

Chứng khí nghịch

20/12/2018 admin 0

1. Khái niệm: Chứng khí ngịch là tên gọi chung cho các chứng trạng gây nên do khí cơ thăng, giáng xuất, nhập của phế, […]

Chứng khí hư

20/12/2018 admin 0

I. Khái niệm Chứng khí hư là tên gọi chung, chỉ công năng Tạng Phủ trong cơ thể bị giảm sút, nguyên khí bất túc […]

Chứng khí hãm

20/12/2018 admin 0

1.Khái niệm Chứng khí hãm là tên gọi chung của các chứng trạng do tiên thiên bất túc, hậu thiên mất điều hòa tạo nên […]

Chứng huyết ứ

20/12/2018 admin 0

1.Khái niệm: ;;-Chứng huyết ứ là tên gọi chung chỉ huyết ứ đi không lưu thàng thậm chí đình trệ ngưng đọng, hoặc huyết đã […]

Chứng huyết táo

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Huyết táo còn gọi là nội táo, tên gọi chung cho biểu hiện lâm sàng tinh huyết trong cơ thể bị suy sụy […]

Chứng huyết nhiệt

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng huyết nhiệt là tên gọi chung cho các trường hợp huyết phận bị nhiệt hoặc nhiệt tà xâm phạm vào huyết phận, […]

Chứng huyết hư

20/12/2018 admin 0

1. Khái niệm Chứng Huyết hư là tên gọi chung cho các chứng hậu nguyên nhân do huyết dịch trong cơ thể bất Túc, chân […]

Chứng huyết hàn

20/12/2018 admin 0

Iẻ Khái niệm Chứng Huyết hàn là tên gọi chung cho trường hợp tà khí âm hàn xâm phạm huyết phận hoặc khí hư không được […]

Chứng dương hư

20/12/2018 admin 0

1. Khái niệm.      Chứng dương hư cũng gọi là chứng hư hàn, là tên gọi chung cho trường hợp dương khí bất túc, […]

Chứng âm hư

20/12/2018 admin 0

1. Khái niệm: Chứng âm hư là tên gọi chung cho trường hợp tinh huyết bất túc, hoặc tân dịch hao tổn mà biểu hiện […]

Chứng vong dương

20/12/2018 admin 0

I. Khái niệm Chứng vong dương là tên gọi chung cho dương khí đột nhiên bị suy kiệt có biểu hiện lâm sàng dương khí […]

Chứng vong âm

20/12/2018 admin 0

Khái niệm. Chứng Vong âno là tên goi chung trường hợp âm dịch trong cơ thể đột ngột bị hao tổn quá lớn, biểu hiện […]

Chứng vị nhiệt

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng VỊ nhiệt còn gọi là chứng VỊ hỏa, do ăn các thức cay nóng nồng hậu, hoặc ngũ chí quá cực, hóa […]

Chứng vị khí hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng VỊ khí hư ỉà tên gọi chung chỉ VỊ khí bất túc, công năng thụ nạp và ngấu nhìl xút kém dẫn […]

Chứng vị hàn

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng VỊ hàn là chi Vị dương bất túc, hàn tà quá thịnh mà xuất hiện những biến hóa bệnh lý như trong […]

Chứng vị âm hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Chứng VỊ âm hư là tên gọi chung Qhọ nhiều loại bệnh mạn tính dặn đến một loạt các ctụíng trạng âm dịch […]

Chứng tỳ khí hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Tỳ khí hư còn gọi là Tỳ khí bất túc, Trung khí bất túc. Chứng Tỳ khí hư là chỉ Tỳ không vận […]

Chứng tỳ dương hư

20/12/2018 admin 0

Khái niệm Tỳ dương hư còn có các tên gọi như Tỳ dương bất túc, Tỳ dương không mạnh, Trung dương không mạnh. Vì dương […]