Hệ thống đo chức năng hô hấp

Học thuyết âm dương

22/11/2020 admin 0

Học thuyết âm dương được coi là học thuyết tồn tại lâu đời nhất, trong y học, học thuyết âm dương quán triệt từ đầu […]

Học thuyết ngũ hành

22/11/2020 admin 0

I. Định nghĩa: Học thuyết ngũ hành là học thuyết âm dương, liên hệ cụ thể hơn trong việc quan sát, quy nạp và sự […]

Tứ chẩn

22/11/2020 admin 0

Tứ chẩn đông y bao gồm: Vọng, văn, vấn, thiết là bước đầu để chuẩn đoán bệnh. I. VỌNG CHẨN Nhìn để quan sát thần, […]