Dược lý

Phân loại và cơ chế tác dụng của kháng sinh

     Cơ chế tác dụng của kháng sinh – Ngăn cản sự tổng hợp thành tế bào vi khuẩn Các kháng sinh này chỉ tác động ở giai đoạn sinh sản của vi khuẩn như nhóm b-lactamin, vancomycin. – Làm biến đổi màng nguyên sinh chất của vi khuẩn Các kháng sinh này tác động ở …

Phân loại và cơ chế tác dụng của kháng sinh Read More »