Bệnh nang đơn thận

20/08/2018 admin 0

1. Đại cương 1.1. Phân loại bệnh thận có nang 1.1.1. Phân loại theo Brurstein và Gardner (1985) – Thận đa nang. – Bệnh thận […]

Mãn dục nam

18/08/2018 admin 0

1. Nam giới – Ai là người già? Định nghĩa về người già lệ thuộc vào kiến thức của từng thế kỷ. ở Thế kỷ […]

Suy thận cấp

05/02/2018 admin 0

1. Đại cương 1.1. Định nghĩa          Suy thận cấp là hội chứng suy giảm hoặc mất chức năng tạm thời của cả […]