Hiện tượng Raynaud

19/07/2018 admin 0

1. Khái niệm về Hiện tượng Raynaud Hiện tượng Raynaud là kết quả của sự thay đổi màu sắc da ở các vùng đặc biệt như […]

Hội chứng ống cổ tay

13/03/2018 admin 0

Những người dễ mắc hội chứng ống cổ tay: Là người thường xuyên sử dụng máy tính, nhà văn, biên tập viên, người thu tiền […]