Đại cương thuốc nam

16/08/2021 admin 0

ĐẠI CƯƠNG. ĐỊNH NGHĨA. Thuốc y học cổ truyền (gọi là dược vật) là những vật liệu có nguồn gốc thực vật, khoáng vật và […]

Các vị thuốc Thanh nhiệt

16/08/2021 admin 0

THUỐC THANH NHIỆT ĐẠI CƯƠNG. Định nghĩa. Thuốc thanh nhiệt là những thuốc có tác dụng thanh giải nhiệt tà ở phần lý.  Chỉ định […]

Các vị thuốc Tả hạ

16/08/2021 admin 0

THUỐC TẢ HẠ ĐẠI CƯƠNG. Định nghĩa. Thuốc tả hạ là những thuốc gây đi lỏng (phúc tả) hoặc nhuận tràng, làm tăng cường bài […]

Các vị thuốc lý khí

16/08/2021 admin 0

THUỐC LÝ KHÍ ĐẠI CƯƠNG. Định nghĩa. Thuốc lý khí là những vị thuốc có tác dụng điều trị khí nghịch hoặc khí trệ, còn […]

Các vị thuốc Tiêu thực

16/08/2021 admin 0

THUỐC TIÊU THỰC ĐẠI CƯƠNG Định nghĩa:  Thuốc tiêu thực là những vị thuốc có tác dụng tiêu thực đạo trệ, tăng cường tiêu hoá, […]

Các vị thuốc an thần

16/08/2021 admin 0

THUỐC AN THẦN ĐẠI CƯƠNG. Định nghĩa. Thuốc an thần là những thuốc có tác dụng an thần định trí, dùng để điều trị các […]

Các vị thuốc khai khiếu

16/08/2021 admin 0

THUỐC KHAI KHIẾU ĐẠI CƯƠNG. Định nghĩa. Thuốc khai khiếu là những thuốc có tính tân hương tán (cay, thơm, phát tán), có tác dụng […]

Các vị thuốc bổ khí

16/08/2021 admin 0

ĐẠI CƯƠNG THUỐC BỔ Định nghĩa. Thuốc bổ là những thuốc có tác dụng bổ ích chính khí, tăng cường thể chất, nâng cao sức […]

Các vị thuốc bổ âm

16/08/2021 admin 0

Thuốc bổ âm phần lớn tính vị ngọt, hàn, nhuận để điều trị các chứng âm hư – dịch hao. Chứng âm hư phần lớn […]

Các vị thuốc cố sáp

16/08/2021 admin 0

THUỐC CỐ SÁP ĐẠI CƯƠNG. Định nghĩa.  Thuốc cố sáp là những thuốc có tác dụng thu liễm cố sáp. Thuốc cố sáp phần lớn […]