Hào Châm

14/12/2020 admin 0

Hào Châm 1. ĐẠI CƯƠNG Hào châm là phương pháp sử dụng kim nhỏ (hào kim, 4-6cm) để châm vào huyệt trên cơ thể nhằm mục […]

Điện Châm

14/12/2020 admin 0

Điện Châm 1. ĐẠI CƯƠNG Điện châm là phương pháp chữa bệnh phối hợp giữa tác dụng chữa bệnh của châm cứu với kích thích […]

Ôn Châm

14/12/2020 admin 0

Ôn Châm 1. ĐẠI CƯƠNG Ôn châm là vừa châm vừa cứu trên cùng một huyệt. 2. CHỈ ĐỊNH Bệnh lý có nguyên nhân hư […]

Chích Lể

14/12/2020 admin 0

Chích Lể 1. ĐẠI CƯƠNG Chích lể là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc được cha ông ta sử dụng từ ngàn xưa. Chích […]

Laser Châm

11/12/2020 admin 0

Laser Châm 1. ĐẠI CƯƠNG Laser châm là sử dụng ánh sáng đơn sắc phát ra từ một thiết bị Laser công suất thấp (<=250 […]

Đại cương châm cứu

11/12/2020 admin 0

Đại cương châm cứu 1. Sơ lược học thuyết kinh lạc. 1.1. Khái niệm: Kinh lạc là hệ thống gồm các đường kinh chính chạy […]

Kĩ thuật hào châm

11/12/2020 admin 0

Hào châm 1. Kỹ thuật. – Kim châm: là kim thân tròn nhỏ, bằng thép không gỉ, dài ngắn khác nhau từ 1-7cm. Kim phải […]

Phương pháp cứu

11/12/2020 admin 0

Phương pháp cứu 1. Kỹ thuật. – Có 2 phương pháp cứu: + Cứu trực tiếp: bằng điếu ngải đốt hơ trực tiếp lên huyệt (Hình […]

Thủy châm

11/12/2020 admin 0

Thủy châm 1. Khái niệm. Thủy châm là tiêm thuốc vào huyệt, là một phương pháp chữa bệnh phối hợp tác dụng chữa bệnh của châm […]

Điện châm

11/12/2020 admin 0

Điện châm 1. Đại cương. 1.1. Khái niệm: Điện châm là phương pháp chữa bệnh phối hợp tác dụng dụng chữa bệnh của châm cứu với tác […]

Chứng thận âm hư

11/12/2020 admin 0

Chứng thận âm hư 1. Nguyên nhân: Chứng thận âm hư là những chứng vì âm dịch ở thận không đầy đủ mà biểu hiện […]

Chứng thận dương hư

11/12/2020 admin 0

Chứng thận dương hư 1. Nguyên nhân: Chứng thận dương hư là những triệu chứng vì thận dương hư suy mà biểu hiện ra. Là […]