Giải phẫu sinh lý vùng cổ vai

xương vùng cổ

VÙNG CỔ

Giải phẫu xương:

xương vùng cổ

-Xương đốt sống cổ: Gồm 7 đốt sống cổ

Giải phẫu thần kinh:

– Gồm 8 dây thần kinh sống cổ

+Đám rối cổ do 4 rễ đầu tiên tạo nên

+ Đám rối cánh tay do 4 rễ cuối tạo nên

* Giải phẫu mạch máu:

– Động mạch cảnh

– Động mạch đốt sống thân nền

Giải phẫu cơ:

giải phẫu sinh lý vùng cổ vai

Lớp cơ nông:

– Cơ thang: Đường gáy trên của xương chẩm mỏm gai của tất cả đốt sống cổ và ngực bám tận 1/3 bờ sau xương đòn mỏm cùng vai và gai vai

-Cơ ức đòn chũm: 1/3 trong xương đòn chạy chếch lên qua mặt bên của cổ rồi bám  vào mỏm chũm xương thái dương và bờ ngoài đường gáy trên

Lớp cơ sâu

– Cơ bán gai đầu: bờ  trong đường gáy trên xương chẩm mỏm gai đốt sống C1 đến C4.

– Cơ gối đầu: Bờ ngoài đường gáy trên xương chẩm mỏm gai đốt sống C4 đến C7

-Cơ nâng vai: mỏm ngang của 4 đến 5 đốt sống cổ trên bám tận phần trên gai vai của bờ trong xương vai

VÙNG VAI

Giải phẫu xương:

giải phẫu sinh lý vùng cổ vai

– Xương đốt sống ngực : Gồm 12 đốt sống ngực

– Xương bả vai

– Xương đòn

– Xương vai

– Xương sườn

*Giải phẫu cơ:

giải phẫu sinh lý vùng cổ vai

Giải phẫu cơ nông:

-Cơ thang

– Cơ ngực lớn: Phần đòn: 2/3 trong xương đon, Phần ức sườn: Xương ức và các sụn sườn I đến VI, Phần bụng: Bao cơ thẳng bụng  bám tận mép ngoài rãnh gian củ xương cánh tay

– Cơ tròn lớn:  góc dưới xương vai bám tận mép trong rãnh gian củ

– Cơ tròn bé: Phần dưới bờ ngoài xương vai bám tận củ lớn xương cánh tay

Giải phẫu cơ sâu

– Cơ trám lớn: Mỏm gai các đốt sống ngực II đến V bám tận phần dưới gai vai của bờ trong xương vai

– Cơ trám bé: Mỏm gai các đốt sống  cổ V và ngực I bám tận phần trên gai vai của bờ trong xương vai

– Cơ trên gai: Hố trên gai của xương vai bám tận củ lớn xương cánh tay

– Cơ dưới gai: Hố dưới gai của xương vai bám tận củ lớn xương cánh tay

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*