Giải phẫu sinh lý vùng cổ vai

xương vùng cổ

VÙNG CỔ

Giải phẫu xương:

xương vùng cổ

-Xương đốt sống cổ: Gồm 7 đốt sống cổ

Giải phẫu thần kinh:

– Gồm 8 dây thần kinh sống cổ

+Đám rối cổ do 4 rễ đầu tiên tạo nên

+ Đám rối cánh tay do 4 rễ cuối tạo nên

* Giải phẫu mạch máu:

– Động mạch cảnh

– Động mạch đốt sống thân nền

Giải phẫu cơ:

giải phẫu sinh lý vùng cổ vai

Lớp cơ nông:

– Cơ thang: Đường gáy trên của xương chẩm mỏm gai của tất cả đốt sống cổ và ngực bám tận 1/3 bờ sau xương đòn mỏm cùng vai và gai vai

-Cơ ức đòn chũm: 1/3 trong xương đòn chạy chếch lên qua mặt bên của cổ rồi bám  vào mỏm chũm xương thái dương và bờ ngoài đường gáy trên

Lớp cơ sâu

– Cơ bán gai đầu: bờ  trong đường gáy trên xương chẩm mỏm gai đốt sống C1 đến C4.

– Cơ gối đầu: Bờ ngoài đường gáy trên xương chẩm mỏm gai đốt sống C4 đến C7

-Cơ nâng vai: mỏm ngang của 4 đến 5 đốt sống cổ trên bám tận phần trên gai vai của bờ trong xương vai

VÙNG VAI

Giải phẫu xương:

giải phẫu sinh lý vùng cổ vai

– Xương đốt sống ngực : Gồm 12 đốt sống ngực

– Xương bả vai

– Xương đòn

– Xương vai

– Xương sườn

*Giải phẫu cơ:

giải phẫu sinh lý vùng cổ vai

Giải phẫu cơ nông:

-Cơ thang

– Cơ ngực lớn: Phần đòn: 2/3 trong xương đon, Phần ức sườn: Xương ức và các sụn sườn I đến VI, Phần bụng: Bao cơ thẳng bụng  bám tận mép ngoài rãnh gian củ xương cánh tay

– Cơ tròn lớn:  góc dưới xương vai bám tận mép trong rãnh gian củ

– Cơ tròn bé: Phần dưới bờ ngoài xương vai bám tận củ lớn xương cánh tay

Giải phẫu cơ sâu

– Cơ trám lớn: Mỏm gai các đốt sống ngực II đến V bám tận phần dưới gai vai của bờ trong xương vai

– Cơ trám bé: Mỏm gai các đốt sống  cổ V và ngực I bám tận phần trên gai vai của bờ trong xương vai

– Cơ trên gai: Hố trên gai của xương vai bám tận củ lớn xương cánh tay

– Cơ dưới gai: Hố dưới gai của xương vai bám tận củ lớn xương cánh tay

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*