Trắc nghiệm triệu chứng cận lâm sàng

1. Khi suy thận, chất nào dưới đây sẽ tăng cao trong máu: A. NH3 B. Urê C. Protein D. Calci   2. Khi gan suy giảm chức năng, chất nào dưới đây sẽ tăng cao trong máu: A. NH3 B. Urê C. Glucose D. Calci   3. Tại sao khi tế bào gan bị …

Trắc nghiệm triệu chứng cận lâm sàng Read More »